آموزش رایگان در صندوق پستی شما !


You are here

نشریه علمی تخصصی اکتیو


مزیت درسنامه بر دیگر سیستمهای آموزشی از راه دور در روش ارتباط با کارآموزان است. در روشهای متداول آموزشی در دنیا، کاربران برای مشاهده و شرکت در آزمون باید به وبسایت خاصی مراجعه کنند، اما در درسنامه تمامی این کارها در ایمیل کاربر صورت میگیرد و کاربر نیاز به مراجعه به وبسایت درسنامه ندارد.

لینک مطلب

عصر دانش:
‎آموزش از راه دور یکی از روش‌های آموزشی این روزها در دنیا است که به دلیل در دسترس بودن در هر نقطه‌ای که یک خط اینترنت باشد، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. آموزش کاربران اینترنت در...